Tel: +420 602 774 195 | Mail: info@arctic-spas.czZáklady údržby vody ve vířivkáchVoda z vodovodního řádu použitá k naplnění vířivky je relativně čistá a bezpečná - pravděpodobně ji pijete - obsahuje však rozpuštěné minerály a malé množství bakterií. Pokud zůstane neošetřená, tyto organismy se rozvíjí a voda se stane špinavou a nebezpečnou, což může mít za následek podráždění pokožky a nemoc. Je nicméně jednoduché vodu testovat a ošetřovat tak, aby byla bezpečná.

4 hlavní faktory k zapamatování:


1. FILTRACE

Voda musí být filtrována, jinak nebude žádný objem přípravků pro ošetření efektivní. Pro zajištění dostatečné filtrace se ujistěte, že je filtrační cyklus nastaven na správnou úroveň mezi 2 až 8 hodinami za den (viz pokyny v manuálu). Poté se ujistěte, že je ve skimmeru čistý filtr, jednorázové filtry vydrží v průměru 2 – 3 měsíce, papírové filtry musí být čištěny vždy za několik málo týdnů a vyměněny po jednom roce. Nakonec si ověřte, že je v prostoru skimmeru zřetelný vodní tok, při běhu čerpadla 1 na pomalou rychlost by měl být vidět malý vír bez jakéhokoliv náznaku přisávání vzduchu do systému. Někdy je třeba nastavit rozdělovač proudu (pokud máte) na pozici zajišťující dostatečný průtok. Poznámka: nepoužívejte projasňovače nebo odpěnovače, pokud používáte jednorázové filtry, protože by došlo k jejich ucpání. Při správném ošetření vody nejsou tyto produkty potřebné. Pokud se objeví pěna jako hlavní problém, je obvykle nejrozumnější řešení kompletní výměna vody.

 

2. ÚPRAVA PARAMETRŮ

Tato oblast se zdá být nejvíce komplikovanou, ale ve skutečnosti není. Jedná se jednoduše o ověření, že kyselost a tvrdost vody jsou v normálních mezích, aby nedošlo k podráždění pokožky a pro usnadnění sanitace. Testované a upravované faktory jsou pH, alkalinita a vápník. Papírové testovací proužky jsou běžně dostupné, jsou pro testování vhodné a jednoduché k použití. Je doporučeno testovat a upravovat parametry v tomto pořadí: alkalita, pH, vápník (tvrdost). Sanitace (další faktor) by měla být provedena nakonec. Postupujte podle návodu na balení testeru a obalech chemických přípravků pokud je potřebná úprava. Většinou však bude pro nastavení správné úrovně dostatečné nadávkovat jedno nebo dvě víčka správné chemikálie do teplé vířící vody, počkat pár minut a provést test znovu.

 

3. SANITACE VODY (DESINFEKCE)

Především je to desinfekční přípravek, který dělá vodu bezpečnou! Je mnoho různých druhů, nejobvyklejší jsou chlorové a bromové přípravky ve formě prášku nebo tablet. Ozon je také desinfekční prostředek, vždy však musí být doplněn chemickým přípravkem jako je chlor nebo brom. Udržujete úroveň desinfekčních přípravků v hodnotách doporučených na testeru. To může vyžadovat každodenní dávkování. Při použití pomalu rozpustných tablet a při určité zkušenosti, může být frekvence ošetření snížena na jednou týdně. Pokud používáte chlor, vždy však pamatujte na pravidelné přidávání SHOCKu podle pokynů na obalu. SHOCK je nutný pro účinnost chlorové desinfekce. Při použití bromových tablet není SHOCK potřeba, protože je již součástí tablety. Při používání bromových tablet může být nutné také použití granulovaného bromu pro dosažení správné úrovně desinfekce, protože tablety se rozpouští pomalu. Jakmile je dosaženo správné úrovně sanitace, nejobvyklejším způsobem udržení této hodnoty je kvalitní plovoucí dávkovač.

 

4. VÝMĚNA VODY

Výše uvedené tři kroky pomohou udržet vodu čistou a bezpečnou. Časem se však voda stane nasycenou mikro částečkami, které nezachytí filtr (vodní roztok je nasycený, jako když se přidá do sklenice s vodou příliš mnoho cukru, nadbytečný obsah se nerozpustí a zůstane na dně). Jakmile se toto stane, desinfekce a přípravky pro úpravu parametrů přestanou být účinné. Jediný způsob nápravy je výměna vody. Při běžném domácím užívání by k tomuto kroku mělo dojít každé tři měsíce. Vylévání piva do vody nebo čurající děti nejsou „běžné domácí užívání“ a v takových případech je nutná častější výměna.